Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Bến Tre
Tên đề tài Thử nghiệm nhân giống và xác định cơ chất, dinh dưỡng cùng các yếu tố tương quan trong nuôi trồng nấm hầu thủ tại Bến Tre
Cấp quản lý Cơ sở
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 15 tháng
Thời gian bắt đầu 01/08/2014
Thời gian kết thúc 01/10/2015
Năm viết BC 2016
Chủ nhiệm đề tài Kỹ sư Lê Thị Huỳnh Hoa
Cán bộ phối hợp KS Lê Thị Huỳnh Hoa, ThS Võ Thị Thanh Hà, ThS Phan Thị Tường Khanh, ThS Đinh Cát Điềm, KS Hồ Thị Kiều Oanh, ThS Võ Minh Khoa, CN Hồ Đăng Nguyên, CN Nguyễn Thị Huế Châu
Kinh phí 96.934
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 96.934
Kinh phí khác 0
Số quyết định 228/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 07/12/2015
Ngày hợp nghiệm thu 07/01/2016
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 17/06/2016
Số đăng ký 63/KQNC/2016
Ký hiệu kho BTE-063-2016
Lĩnh vực 4. Khoa học nông nghiệp
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Bến Tre
Thông tin tóm tắt
Từ các kết quả thí nghiệm đã xác định được cơ chất tốt nhất để trồng nấm Hầu thủ là 70% mùn cưa kết hợp với 30% mụn xơ dừa. Trên tỷ lệ cơ chất này phối trộn với tỷ lệ dinh dưỡng là 70% bột cám và 30% bột bắp giúp gia tăng năng suất túi phôi nấm Hầu thủ đạt hơn 200 g nấm tươi/túi phôi 1,2 kg. Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm thực hiện đã theo dõi và thu nhận được các yếu tố tương quan trong nuôi trồng nấm Hầu thủ về nhiệt độ, ẩm độ thích hợp tại Bến Tre. Sản phẩm nấm Hầu thủ tươi đạt chất lượng cảm quan, an toàn về vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn QĐ46/2007-BYT của Bộ Y tế.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre
Cơ quan cấp kinh phí