Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Lâm Đồng
Tên đề tài Hoàn thiện công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng trong đời sống tại các hộ dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cấp quản lý Cơ sở
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 24 tháng
Thời gian bắt đầu 01/02/2016
Thời gian kết thúc 01/02/2018
Năm viết BC 2018
Chủ nhiệm đề tài CN. Lê Thành Trung
Cán bộ phối hợp CN. Lê Văn Quyền, CN. Lê Xuân Thảo
Kinh phí 302.2
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 291.2
Kinh phí khác 0
Số quyết định 55/QĐ-SKHCN
Ngày quyết định 11/04/2018
Ngày hợp nghiệm thu 17/04/2018
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 13/09/2018
Số đăng ký 2018-063-35/KQNC-CS
Ký hiệu kho LDG-2018-035
Lĩnh vực 20703. Kỹ thuật năng lượng và nhiên liệu không phải dầu khí
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Lâm Đồng
Thông tin tóm tắt      Nhiên liệu sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trấu, rơm rạ, vỏ cà phê, mùn cưa… đã được sử dụng rất phổ biến ở các vùng nông thôn của nước ta, hầu hết để làm chất đốt trong đun nấu và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, các lò đốt truyền thông thường gây ô nhiễm môi trường do tạo nhiều khói, bụi và hiệu suất thấp do một lượng lớn nhiệt của quá trình cháy bị tổn thất và phân tán ra môi trường. Đã có một số mô hình bếp cải tiến được nghiên cứu thành công nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi mà chỉ có một vài dự án nhỏ ở một số địa phương.
    Trong khi đó nguồn nhiên liệu sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp rất lớn, nếu không có biện pháp sử dụng hợp lý nguồn nhiên liệu này thì sẽ là một sự lãng phí lớn.
   Trong những năm qua, đã có nhiều nhà khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm công nghệ và doanh nghiệp... của nhiều bộ, ngành đã tham gia đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào việc tận thu phế phụ phẩm nông nghiệp để làm nguyên liệu đốt, tạo ra khí đốt. Tuy nhiên do đặc thù của sản xuất nông nghiệp của nước ta hiện nay vẫn mang tính nhỏ lẻ, phân tán, mạnh ai nấy làm, nên việc thu gom, phân loại phụ, phế thải rất khó khăn. Các đề tài nghiên cứu đều mang tính chất quy mô lớn khó áp dụng nhỏ lẻ cho từng hộ gia đình.
    Để góp phần tận dụng lượng phế phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu đốt, năm 2015 Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã giao cho Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng trong đời sống tại các hộ dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” với mục tiêu: Hoàn thiện công nghệ bếp đun tiết kiệm năng lượng sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu sử dụng và nguồn nguyên liệu của địa phương, góp phần giải quyết vấn đề chất đốt giá rẽ và xử lý ô nhiễm môi trường do phế phụ phẩm nông nghiệp cho vùng nông thôn.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng
Đơn vị quyết định Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng
Cơ quan cấp kinh phí