Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập UBND tỉnh Lâm Đồng
Tên đề tài Đánh giá kết quả điều trị thủng ổ loét dạ dày tá tràng bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện II Lâm Đồng
Cấp quản lý Cơ sở
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 24 tháng
Thời gian bắt đầu 01/04/2015
Thời gian kết thúc 01/04/2017
Năm viết BC 2017
Chủ nhiệm đề tài BSCKII. Phạm Ngọc Thi
Cán bộ phối hợp ThS.BS. Huỳnh Ngọc Thành
Kinh phí 65.986
Kinh phí tự có 0
Kinh phí nguồn nhà nước 18.386
Kinh phí khác 0
Số quyết định 647/QĐ-SYT
Ngày quyết định 09/10/2017
Ngày hợp nghiệm thu 16/12/2017
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký 18/10/2018
Số đăng ký 2018-063-36
Ký hiệu kho LDG-2018-036
Lĩnh vực 30219. Tiêu hoá và gan mật học
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Lâm Đồng
Thông tin tóm tắt      Tại Bệnh viện II Lâm Đồng triển khai phẫu thuật nội soi vào năm 2011, chưa có nghiên cứu đánh giá kết quả về khâu lỗ thủng nội soi. Ví vây, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật nộisoi khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng tại Bệnh viện II Lâm Đồng.
Phạm vi áp dụng:
Nghiên cứu được thực hiện và lấy số liệu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.
Thời gian áp dụng:
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7/ 2015 đến tháng 7/ 2017.
Khả năng áp dụng: Bệnh viện II Lâm Đồng thực hiện khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng từ năm 2011, kỹ thuật này có thể triển khai tại các trung tâm y tế huyện nếu được đào tạo và trang bị bộ phẫu thuật nội soi ổ bụng.
Kết quả nghiên cứu
     80 trường hợp thủng dạ dày tá tràng được khâu bằng phẫu thuật nội soi Độ tuổi: với tuổi nhỏ nhất là 17 tuổi và cao nhất là 84 tuổi; Giới: Tỉ lệ Nam/ Nữ : 69/11 = 6,2:1; Thời gian nhập viện: 68,8% nhập viện < 6 giờ; Chẩn đoán hính ảnh: 73 trường hợp phát hiện liềm hơi dưới hoành chiếm tỉ lệ 91,2%; Số trocar sử dụng trong mổ: 79 trường hợp sử dụng 3 trocar (chiếm 98,7%); Vị trì lỗ thủng: 50 trường hợp (62,5%) lỗ thủng tại hành tá tràng; Đường kình lỗ thủng: 60 trường hợp (75%) lỗ thủng có đường kình từ 5mm trở xuống; Thời gian mổ trung bính 47 phút ± 11,7; 78 trường hợp can thiệp bằng nội soi chỉ có 2 trường hợp chuyển mổ mở ví không nhận diện lỗ thủng 1 trường hợp và thủng mặt sau tá tràng 1 trường hợp, tỉ lệ chuyển mổ mở 2,5%. Không có tai biến và biến chứng trong và sau mổ
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Bệnh viện II Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Đơn vị quyết định Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan cấp kinh phí