Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập Nguyễn Thị Huế
Tên đề tài Chọn lọc và xây dựng thành công mô hình sản xuất giống lúa thuần chất lượng DQ11 tại tỉnh Ninh Bình
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện 27 tháng
Thời gian bắt đầu 01/01/2017
Thời gian kết thúc 01/04/2019
Năm viết BC 2019
Chủ nhiệm đề tài KS. Trần Văn Long
Cán bộ phối hợp Phùng Văn Quang; Trần Văn Đệ; Vũ Thị Thủy; Phùng Mạnh Dư; Lại Văn Thu; Phùng Thị Phượng; Lê Thị Nga; Phạm Thị Thúy Hồng; Bùi Thị Kim Quyên
Kinh phí 3556
Kinh phí tự có 2705
Kinh phí nguồn nhà nước 850
Kinh phí khác 0
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký
Ký hiệu kho NBH-009-2019
Lĩnh vực 40103. Cây lương thực và cây thực phẩm
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý Ninh Bình
Thông tin tóm tắt Chọn lọc thành công giống lúa thuần chất lượng DQ11. Xây dựng thành công mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng DQ11 tại 03 huyện Yên Khánh, Hoa Lư và huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình năng suất vụ Xuân đạt 62 - 65 tạ/ha, vụ Mùa đạt 60 - 62 tạ/ha. Hoàn thiện quy trình hướng dẫn kỹ thuật thâm canh sản xuất lúa DQ11 phù hợp với điều kiện tỉnh Ninh Bình.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Hồng Quang
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
Đơn vị quyết định
Cơ quan cấp kinh phí