Thông tin tài nhiệm vụ/đề tài
Người biên tập Nguyễn Thị Huế
Tên đề tài Đánh giá kết quả phương pháp bơm tinh trùng đã lọc rửa vào buồng tử cung trong điều trị vô sinh tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình
Cấp quản lý Tỉnh/ Thành phố
Mã số
Thuộc chương trình
Thời gian thực hiện
Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc
Năm viết BC 2019
Chủ nhiệm đề tài BS CKII. Phạm Cầm Kỳ
Cán bộ phối hợp BSCKII. Đinh Ngọc Thơm; BSCKI. Nguyễn Thị Kim Ngọc; ThS. BS. Phạm Ngọc Hà; BS. Phạm Mạnh Toàn
Kinh phí 0
Kinh phí tự có 634
Kinh phí nguồn nhà nước 480
Kinh phí khác 608
Số quyết định
Ngày quyết định
Ngày hợp nghiệm thu
Nơi họp nhiệm thu
Ngày cấp đăng ký
Số đăng ký
Ký hiệu kho NBH-011-2019
Lĩnh vực 30202. Sản khoa và phụ khoa
Từ khóa chủ đề
Từ khóa địa lý
Thông tin tóm tắt Xây dựng quy trình kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung phù hợp với điều kiện tỉnh Ninh Bình. Xác định tỷ lệ có thai của phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Nhận xét các yếu tố liên quan đến kết quả của phương pháp bơm tinh trùng đã lọc rửa vào buồng tử cung.
Mức độ bảo mật
Phạm vi ứng dụng
Người xử lý
Người kiểm tra
Cơ quan chủ trì Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình
Cơ quan phối hợp
Cơ quan trực tiếp QL Sở Y tế Ninh Bình
Đơn vị quyết định
Cơ quan cấp kinh phí