Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Khoa học công nghệ môi trường giao thông
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thủ trưởng Ngô Quang Dự
Đơn vị cũ
Điện thoại 04. 37660382
Fax 04. 37660382
Email teec.utc.vn@gmail.com
Website https://www.utc.edu.vn
Địa chỉ Tầng 3 nhà T1 - Trường ĐH Giao thông Vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, tp Hà Nội. -
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị