Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Nghiên cứu công nghệ thông tin và tự động hóa
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thủ trưởng Nguyễn Thanh Hải
Đơn vị cũ
Điện thoại 024.37661127
Fax
Email criat@utc.edu.vn
Website https://utc.edu.vn
Địa chỉ Nhà N1, Trường Đại học Giao thông vận tải Số 3, phố Cầu Giấy, phường láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị