Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý và kinh tế
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thủ trưởng Lê Văn Năm
Đơn vị cũ
Điện thoại 04.38694790
Fax
Email
Website
Địa chỉ Nhà 2 tầng trong Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Số 9, đường Giải phóng, phường Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng; ÐT: 04.38694790 -
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị