Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Nghiên cứu tư vấn kinh tế và kinh doanh
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thủ trưởng Nguyễn Văn Nam
Đơn vị cũ
Điện thoại 04.38692103
Fax
Email
Website https://crceb.neu.edu.vn
Địa chỉ Phòng 4, Nhà 6, trường Đại học kinh tế quốc dân, Đường Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng; -
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị