Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Học viện Quân y
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Quốc phòng
Thủ trưởng Đỗ Quyết
Đơn vị cũ Trường Quân y sĩ Việt Nam
Điện thoại 069.566.101
Fax
Email
Website http://hocvienquany.vn
Địa chỉ Số 160, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị