Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - NgaTrung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Quốc phòng
Thủ trưởng Đặng Hồng Triển
Đơn vị cũ
Điện thoại 0248363906
Fax 069.515.516
Email bbtttndvn@gmail.com
Website http://trungtamnhietdoivietnga.com.vn/
Địa chỉ Đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị