Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trường Sĩ quan Không quân
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Quốc phòng
Thủ trưởng Ngô Vĩnh Phúc
Đơn vị cũ
Điện thoại 069.697.931
Fax
Email
Website tsqkq.edu.vn
Địa chỉ Số 3, đường Biệt Thự, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Khánh Hoà
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị