Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Phòng Thí nghiệm trọng điểm an toàn thông tin
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Quốc phòng
Thủ trưởng Đào Tuấn Hùng
Đơn vị cũ
Điện thoại 069.553672
Fax
Email
Website
Địa chỉ Số 3, ngõ Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị