Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Học viện Biên phòng
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Quốc phòng
Thủ trưởng Trịnh Hoàng Hiệp
Đơn vị cũ Trường Sĩ quan Công an nhân dân vũ trang
Điện thoại 024.33931234; 069 596004
Fax
Email bbt@hvbp.edu.vn
Website hvbp.edu.vn
Địa chỉ Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị