Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Viện Công nghệ Địa chất và Khoáng sản
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc
Thủ trưởng Nguyễn Văn Phổ
Đơn vị cũ
Điện thoại 0914879398
Fax
Email
Website
Địa chỉ Số 17, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị