Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Thủ trưởng Vũ Văn San
Đơn vị cũ
Điện thoại 024 3756 2037
Fax
Email
Website portal.ptit.edu.vn
Địa chỉ 122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. - Hà Nội
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị