Thông tin tổ chức khoa học công nghệ
Tên cơ quan Trường Đại học Thái Bình
Cấp đơn vị Cấp bộ
Trực thuộc UBND Tỉnh Thái Bình
Thủ trưởng Nguyễn Thị Kim Lý
Đơn vị cũ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình
Điện thoại 0363633669
Fax (036)3835680
Email
Website http://www.tbu.edu.vn
Địa chỉ Xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Thái Bình
Số tài khoản
Ngân hàng
Đơn vị