Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038963

43/KQNC/2014

Nghiên cứu chế tạo thiết bị và hoàn chỉnh quy trình phân loại rác đã qua phân hủy tại bãi rác Phú Hưng-thành phố Bến Tre

UBND Tỉnh Bến Tre

UBND Tỉnh Bến Tre

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

02/2012

10/2013

2013

Bến Tre

20

Nghiên cứu chế tạo thiết bị và hoàn chỉnh quy trình phân loại rác đã qua phân hủy tại bãi rác Phú Hưng, nhằm góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường và giải phóng mặt bằng bãi rác để chuẩn bị xây dựng, mở rộng bãi rác thứ 2 và nhà máy xử lý rác mới hiện đại sắp đến.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Bến Tre

BTE-043-2014