Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038930

44/KQNC/2014

Vấn đề chuyển dịch lực lượng lao động, cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực của tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

02/2009

11/2013

2014

Thành phố Hồ Chí Minh

229

Kết quả đề tài đã xác định nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và xu hướng dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa: nâng cao trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động và chất lượng cuộc sống dân cư. Trên cở sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm vừa phục vụ tốt cho đô thị và khu cụm công nghiệp, vừa hạn chế các tác động về sức khỏe, môi trường, xã hội.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Bến Tre

BTE-044-2014