Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038916

02/CT68/2011/ĐP

42/KQNC/2014

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

UBND Tỉnh Bến Tre

Quốc gia

Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

5. Khoa học xã hội

01/2012

03/2013

2013

Bến Tre

59 + Phụ lục

Kết quả dự án giúp nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người tiêu dùng ở tỉnh Bến Tre về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ làm giảm thiểu tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Hỗ trợ và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ nhằm xác lập và bảo vệ cho các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường nhằm củng cố uy tín tạo thành các thương hiệu mạnh đối với một số sản phẩm của tỉnh nhà.
Nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người tiêu dùng ở tỉnh Bến Tre về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ làm giảm thiểu tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Hỗ trợ và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ nhằm xác lập và bảo vệ cho các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường nhằm củng cố uy tín tạo thành các thương hiệu mạnh đối với một số sản phẩm của tỉnh nhà.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Bến Tre

BTE-042-2014