Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039055

05-2019/KQNC

Xây dựng mô hình và đề xuất quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phòng trừ một số sâu bệnh hại trên lúa

Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam

UBND Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh/ Thành phố

401. Trồng trọt

01/2017

12/2018

2019

Ninh Thuận

196

Trong giai đoạn hiện nay, việc sử dụng thường xuyên thuốc hóa học có phổ tác động rộng đã làm giảm đáng kể thành phần loài và mật độ thiên địch trên ruộng lúa dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch hại rất lớn. Để phát huy vai trò, tác dụng của các loài thiên địch thì cần có biện pháp duy trì và khích lệ hoạt động của thiên địch. Theo đó, các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc hóa học trên ruộng lúa, canh tác hợp lý và sử dụng hiệu quả các loại thuốc có nguồn gốc sinh học ít độc hại đến môi trường và thiên địch. Hơn nữa, để phát huy khả năng bảo vệ (kháng) sâu bệnh của chính bản thân cây lúa, nghiên cứu ứng dụng để tăng sức đề kháng cho cây cũng sẽ mang lại hiệu quả phòng sâu bệnh.
Đề tài đã xác định các loại thuốc sinh học có hiệu lực cao. Từ đó, xây dựng được quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học phòng trừ sâu bệnh hại lúa tại Bình Thuận. Mô hình áp dụng tại Tánh Linh và Bắc Bình năm 2018 đạt hiệu quả cao.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

BTN-2019-005