Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039041

DP2015-02-08

97/KQNC/2018

Nghiên cứu quy trình quản lý theo hướng sinh học đối với bọ vòi voi, Diocalandra frumenti (Coleoptera: Curculionidae) và sâu đục trái, Tirathaba sp. (Lepidoptera: Pyralidae) gây hại trên cây dừa tại tỉnh Bến Tre

Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND Tỉnh Bến Tre

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

05/2015

05/2018

2018

Cần Thơ

90 + Phụ lục

Kết quả đề tài đã:
- Điều tra đánh giá được hiện trạng gây hại của bọ vòi voi và sâu đục trái dừa tại tỉnh Bến Tre.
- Khảo sát được đặc điểm hình thái, sinh học, gây hại của bọ vòi voi và sâu đục trái dừa trong điều kiện phòng thí nghiệm, nhà lưới và ngoài đồng.
- Thu thập được 4 mẫu nấm xanh ký sinh trên bọ vòi voi tại tỉnh Bến Tre.
- Xây dựng được quy trình quản lý tổng hợp đối với bọ vòi voi, Diocalandra frumenti và sâu đục trái dừa, Tirathaba sp. theo hướng sinh học.
- Thực hiện ba mô hình thực tế quản lý tổng hợp bọ vòi voi và sâu đục trái dừa tại 3 huyện Mỏ Cày Nam, Bình Đại và Giồng Trôm của tỉnh Bến Tre.
- Tổ chức 01 Hội thảo khoa học trong đó có 6 bài báo cáo tham luận với tổng số 30 đại biểu tham dự.
- Tổ chức 02 lớp tập huấn áp dụng quy trình quản lý tổng hợp bọ vòi voi và sâu đục trái dừa cho nông dân tại huyện Giồng Trôm và Châu Thành, với tổng số hơn 60 nông dân tham dự.
- Một bài báo khoa học đăng trên tạp chí Bảo vệ Thực vật; 1 bài báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Côn trùng học Quốc gia năm 2017; 1 bài báo tiếng Anh đang phản biện trên Tạp chí .
- Một luận án Cao học chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, Trường Đại học Cần Thơ, tháng 10 năm 2016.
- Hai luận văn tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo Vệ Thực Vật, Trường ĐH Cần Thơ, tháng 12 năm 2016.
- Hai chuyên đề của Luận án Tiến sĩ ngành Bảo vệ thực vật, Trường Đại học Cần Thơ, năm 2016.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Bến Tre

BTE-097-2018