Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038983

64/KQNC/2016

Đánh giá hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn MSC và đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn nguồn lợi nghêu giống ở vùng biển ven bờ tỉnh Bến Tre

Viện kinh tế và quy hoạch thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

11/2014

12/2015

2016

TP Hồ Chí Minh

163

Kết quả của đề tài xác định: Việc tiếp tục duy trì chứng nhận MSC là rất cần thiết đối với nghêu Bến Tre vì chứng nhận này đã đem lại những hiệu quả thiết thực cho ngành hàng nghêu của tỉnh.
Từ khi được cấp chứng nhận MSC, việc khai thác nghêu phải tuân thủ đảm bảo các nguyên tắc và tiêu chí của MSC đó là những quy định chặt chẽ về sử dụng các ngư cụ khai thác nghêu, việc khai thác không làm cạn kiệt nguồn lợi nghêu nói riêng và thủy sinh vật nói chung. Bên cạnh việc khai thác nghêu bằng phương pháp thủ công thì các hợp tác xã còn hoạt động theo cơ chế đồng quản lý và đảm bảo tái tạo nguồn lợi đã tạo thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển nguồn lợi nghêu giống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân góp phần tăng diện tích và sản lượng nghêu cả giống và thịt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Bến Tre

BTE-064-2016