Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038933

65/KQNC/2016

Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến sạt lở bờ biển, tài nguyên nước và sản xuất nông nghiệp. Đề xuất các giải pháp và mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

UBND Tỉnh Bến Tre

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

06/2012

06/2014

2016

TP Hồ Chí Minh

161 + Phụ Lục

Đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp ổn định bờ biển khu vực cồn Bửng bị sạt lở do biến đổi khí hậu – nước biển dâng.
Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt và nước ngầm; đề xuất các giải pháp và mô hình sử dụng, khai thác hợp lý theo kịch bản biến đổi khí hậu – nước biển dâng trên địa bàn huyện Thạnh Phú.
Đánh giá tác động biến đổi khí hậu – nước biển dâng đến các mô hình sản xuất nông nghiệp; đề xuất các mô hình thích ứng trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Bến Tre

BTE-065-2016