Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038922

66/KQNC/2016

Thực trạng và giải pháp phòng, chống bạo lực học đường tại tỉnh Bến Tre

Hội đồng Liên Hiệp

UBND Tỉnh Bến Tre

Tỉnh/ Thành phố

5. Khoa học xã hội

09/2013

08/2016

2016

Hậu Giang

155 + Phụ Lục

Đề tài đã:
- Đánh giá thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của tình trạng bạo lực học đường tại tỉnh Bến Tre;
- Đánh giá các biện pháp can thiệp phòng, chống bạo lực học đường của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua và hiện nay;
- Đề xuất hệ thống giải pháp và triển khai thực nghiệm mô hình phòng, chống bạo lực học đường tại địa phương, góp phần ổn định trật tự xã hội, giữ gìn những giá trị văn hóa - xã hội của tỉnh Bến Tre.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Bến Tre

BTE-066-2016