Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348092

2018-063-34

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè (Coffea arabica l.) đạt năng suất, chất lượng cao tại Lâm Đồng.

UBND Tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh/ Thành phố

40105. Cây công nghiệp và cây thuốc

04/2015

04/2018

2018

Đắk LắK

140

Mục tiêu
Mục tiêu tổng quát
Phát triển giống cà phê chè có năng suất và chất lượng cao tại các vùng sinh thái phù hợp tại tỉnh Lâm đồng.
Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá hiện trạng cơ cấu giống và những hạn chế trong sản xuất cà phê chè của tỉnh Lâm Đồng.   
- Chọn được 3 - 7 giống cà phê chè có năng suất trên 3,0 tấn nhân/ha, khối lượng 100 nhân >16 g, tỷ lệ hạt trên sàng 16 >70%, chất lượng cà phê tách đạt “tốt” đến “rất tốt” và phù hợp với các vùng sinh thái trồng cà phê chè tỉnh Lâm Đồng.
- Xây dựng 06 mô hình sản xuất cà phê chè theo hướng bền vững ứng dụng giống mới và các biện pháp kỹ thuật canh tác mới phù hợp (qui mô 1ha/mô hình tại Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng).
- Đào tạo 30 kỹ thuật viên, tập huấn 150 nông dân nắm bắt được các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác cà phê chè theo hướng phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao.

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng

LDG-2018-034