Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348083

2018-063-35/KQNC-CS

Hoàn thiện công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng trong đời sống tại các hộ dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

UBND Tỉnh Lâm Đồng

Cơ sở

20703. Kỹ thuật năng lượng và nhiên liệu không phải dầu khí

02/2016

02/2018

2018

Lâm Đồng

40

     Nhiên liệu sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trấu, rơm rạ, vỏ cà phê, mùn cưa… đã được sử dụng rất phổ biến ở các vùng nông thôn của nước ta, hầu hết để làm chất đốt trong đun nấu và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, các lò đốt truyền thông thường gây ô nhiễm môi trường do tạo nhiều khói, bụi và hiệu suất thấp do một lượng lớn nhiệt của quá trình cháy bị tổn thất và phân tán ra môi trường. Đã có một số mô hình bếp cải tiến được nghiên cứu thành công nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi mà chỉ có một vài dự án nhỏ ở một số địa phương.
    Trong khi đó nguồn nhiên liệu sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp rất lớn, nếu không có biện pháp sử dụng hợp lý nguồn nhiên liệu này thì sẽ là một sự lãng phí lớn.
   Trong những năm qua, đã có nhiều nhà khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm công nghệ và doanh nghiệp... của nhiều bộ, ngành đã tham gia đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào việc tận thu phế phụ phẩm nông nghiệp để làm nguyên liệu đốt, tạo ra khí đốt. Tuy nhiên do đặc thù của sản xuất nông nghiệp của nước ta hiện nay vẫn mang tính nhỏ lẻ, phân tán, mạnh ai nấy làm, nên việc thu gom, phân loại phụ, phế thải rất khó khăn. Các đề tài nghiên cứu đều mang tính chất quy mô lớn khó áp dụng nhỏ lẻ cho từng hộ gia đình.
    Để góp phần tận dụng lượng phế phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu đốt, năm 2015 Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã giao cho Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng trong đời sống tại các hộ dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” với mục tiêu: Hoàn thiện công nghệ bếp đun tiết kiệm năng lượng sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu sử dụng và nguồn nguyên liệu của địa phương, góp phần giải quyết vấn đề chất đốt giá rẽ và xử lý ô nhiễm môi trường do phế phụ phẩm nông nghiệp cho vùng nông thôn.

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng

LDG-2018-035