Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348109

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước

UBND Tỉnh Bình Phước

Tỉnh/ Thành phố

50301. Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

2019

Bình Phước

89 tr.

Công tác đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số là một vấn đề đang được các cấp, các ngành, các nhà khoa học hết sức quan tâm, đặc biệt một số tỉnh Tây bắc, Tây nguyên có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Các tỉnh đã và đang nghiên cứu đề tài khoa học về đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số. Trong đó có những đề tài nghiên cứu đã áp dụng, được đăng trên thông tin đại chúng với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, nhiều nội dung phong phú.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

BPC-001-2019