Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348088

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp tạo quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

50703. Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị

2018

Hà Nội

110 tr.

Nghiên cứu thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đề xuất giải pháp tạo quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị cho thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2025. Cần mở rộng nghiên cứu trên phạm vi cả tỉnh Nam Định về tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

NDH-010-2019