Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478946

Hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

UBND Tỉnh An Giang

UBND Tỉnh An Giang

Tỉnh/ Thành phố

50302. Giáo dục chuyên biệt

2019

An Giang

188 tr.

Xây dựng khung lý thuyết, trong đó trọng tâm là bộ tiêu chí, làm cơ sở cho việc khảo sát, đánh giá thực trạng hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Khảo sát, đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ở An Giang trong giai đoạn 2002 - 2016. Phân tích tính khả thi của những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ở An Giang đến năm 2025.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

AGG-012-2020