Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478916

Điều tra hiện trạng, lập danh mục cây dược liệu có chỉ dẫn địa lý trên vùng đồi núi tỉnh An Giang

Viện Dược Liệu

UBND Tỉnh An Giang

Tỉnh/ Thành phố

30403. Dược liệu học; cây thuốc; con thuốc; thuốc Nam, thuốc dân tộc

2018

TP Hồ Chí Minh

132 tr. + phụ lục

Điều tra nguồn dược liệu trên các vùng đồi núi tỉnh An Giang đặc biệt khu Bảy Núi. Xây dựng bộ tiêu bản cây thuốc hoàn chỉnh cho tỉnh, phục vụ cho việc bảo tồn, nghiên cứu, trao đổi trong và ngoài nước. Xây dựng danh lục cây thuốc với đầy đủ dữ liệu (tên khoa học, tên địa phương, công dụng), xây dựng bản đồ phân bố và bộ ảnh CD atlas cây thuốc. Đề xuất các giải pháp bảo tồn nguồn dược liệu trên các vùng đồi núi tỉnh An Giang.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

AGG-013-2020