Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1478931

Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang

UBND Tỉnh An Giang

UBND Tỉnh An Giang

Tỉnh/ Thành phố

10508. Trắc địa học và bản đồ học

2018

An Giang

166 tr.

Xây dựng bản đồ GIS về du lịch tỉnh An Giang với các thông tin về tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn, các điểm tuyến du lịch, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch. Xây dựng hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu bản đồ GIS tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh, được quản lý thông qua cấu trúc và công nghệ WebGIS bao gồm cả dữ liệu không gian và phi không gian, hệ thống hóa tài nguyên dữ
liệu về tiềm năng du lịch của tỉnh An Giang. Xây dựng bản đồ GIS với giao diện đa ngôn ngữ, hoạt động trên môi trường internet với nhiều loại trình duyệt và nhiều loại thiết bị di động thông minh khác nhau. Xây dựng và ban hành cơ chế khai thác sử dụng, duy trì, cập nhật thông tin bản đồ.

24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

AGG-014-2020