Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039062

Sức mạnh đoàn kết 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa - một trong những nguồn lực phát triển của tỉnh Sóc Trăng

UBND Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh/ Thành phố

50603. Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị

01/06/2015

30/11/2016

Tổng hợp, phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ hiệu quả của việc triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách liên quan đến việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết 3 dân tốc trong tỉnh qua các giai địan lịch sử đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Từ đó tiếp tục khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần đại đoàn kết giữa 3 dân tộc.

Không xác định