Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039049

Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh/ Thành phố

50301. Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..

01/08/2015

31/01/2018

Cơ sở lý luận về giáo dục kỹ năng sống, về biến đổi khí hậu theo thực tiễn ở tỉnh Sóc Trăng. Giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng. Xây dựng mô hình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng.

Đang tiến hành