Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039027

Ứng dụng công nghệ điện tử và thông tin để quản lý một số chỉ số môi trường trong ao nuôi tôm nước lợ ở tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh/ Thành phố

40204. Nuôi dưỡng động vật nuôi

10/2015

11/2016

Phát triển thành công hệ thống đo tự động các chỉ số môi trường ao nuôi. Tăng cường khả năng quản lý đồng bộ thông tin của tất cả các hồ nuôi trong suốt quá trình nuôi. Nâng cao khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho chủ doanh nghiệp về thông số môi trường ao nuôi.

Không xác định