Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1039021

Sinh hoạt tôn giáo của người Khmer tỉnh Sóc Trăng (1975-2015)

Bộ Công an

Tỉnh/ Thành phố

60305. Nghiên cứu tôn giáo

10/2014

10/2016

Đặc điểm tình hình của tỉnh Sóc Trăng và cơ sở lý thuyết về sinh hoạt tôn giáo, chuyển đổi tôn giáo của người Khmer tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất những giải pháp quản lý về sinh hoạt tôn giáo, chuyển đổi tôn giáo của người Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Không xác định