Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348056

Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng (25/5/196-25/5/2011)

Quân khu 9

UBND Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh/ Thành phố

60199. Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác

01/01/2012

31/12/2013

Quá trình hình thành và phát triển của Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (196-4/1975). Xây dựng nhà trường và đào tạo cán bộ trong giai đoạn đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia (1975-1989). Phát triển toàn diện, đào tạo cán bộ theo chương trình cải cách giáo dục thống nhất trong toàn quốc (1990-2011). Ý nghĩa và những kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển công tác nhà trường trong giai đoạn cách mạng mới.

Không xác định