Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038957

Sử dụng chế phẩm sinh học Emozem trong nuôi tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Cà Mau

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

40504. Nuôi trồng thuỷ sản

07/2015

12/2015

Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ (là xuất xử dự án) để triển khai trong dự án. Phân tích những vấn đề mà dự án cần giải quyết về công nghệ. Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm.

Không xác định