Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038946

Ứng dụng hệ thống lọc nước mặt TĐC vào sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) tại huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Cà Mau

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

40504. Nuôi trồng thuỷ sản

05/2015

10/2015

Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ (là xuất xử dự án) để triển khai trong dự án. Phân tích những vấn đề mà dự án cần giải quyết về công nghệ. Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm.

Không xác định