Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038924

Ứng dụng một số tiêu chí của VietGAP trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) công nghiệp tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Cà Mau

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

40504. Nuôi trồng thuỷ sản

12/2014

05/2015

- Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ để triển khai trong dự án._x000d_ - Phân tích những vấn đề mà dự án cần giải quyết về công nghệ._x000d_ - Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm.

Không xác định