Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038910

Đánh giá tác động của trồng keo lai đến nguồn lợi cá đồng và mật ong trong khu vực U Minh Hạ

Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau_x000d_ Sở Khoa học và Cô

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

401. Trồng trọt

11/2014

11/2016

Nghiên cứu, phát triển ngành trồng cây Keo lai thuộc huyện U Minh tỉnh Cà Mau. Ngoài ra, có thể ứng dụng cho các khu vực khác trong và ngoài tỉnh có hệ sinh thái rừng tràm đặc trưng.

Không xác định