Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038905

Xây dựng mô hình thí điểm kè tạo bãi tại phía Bắc cống Hương Mai, dài 500m (đoạn từ K1+460 đến K1+960) thuộc xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

299. Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

08/2015

02/2017

Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, KTXH và hiện trạng địa hình, địa mạo và chế độ thủy thạch động lực vùng nghiên cứu. Mô phỏng chế độ thùy thạch động lực vùng biển Tây, tỉnh Cà Mau bằng phương pháp mô hình toán. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp công trình bảo vệ bờ, gây bồi, tạo bãi, bảo vệ rừng phòng hộ. Thiết kế chi tiết phục vụ thi công thử nghiệm các giải pháp công trình giảm sóng, gây bồi, tạo bãi.

Không xác định