Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1038901

Xây dựng nhãn hiệu tập thể sản phẩm: "Cá khoai Cá Đôi Vàm - Cà Mau"

Sở Khoa Học và Công Nghệ Cà Mau

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

50299. Kinh tế học và kinh doanh khác

12/2015

01/2018

Xây dựng các điều kiện cần thiết để tiến hành đăng ký tiến hành đăng ký nhãn hiệu tập thể. Đăng ký nhãn hiệu tập thể. Quản lý nhãn hiệu tập thể sau khi đăng ký. Tổ chức đánh giá kết quả xây dựng nhãn hiệu tập thể.

Đang tiến hành