Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280056

Đánh giá sự tổn thương và thích ứng với biến đổi khí hậu của nghề nuôi tôm ở tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

402. Chăn nuôi

08/2013

07/2015

Xác định tác động của BĐKH lên hệ thống nuôi tôm ở Cà Mau. Xác định khả năng thích ứng của người nuôi tôm đối với BĐKH. Xác định mức độ tổn thương của các hệ thống nuôi tôm bởi BĐKH. Xây dựng những giải pháp thích ứng cho người nuôi tôm ảnh hưởng bởi BĐKH.

Không xác định