Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1280059

Xây dựng nhãn hiệu tập thể "Sản phẩm cây bồn bồn Cái Nước - Cà Mau"

Sở Khoa Học và Công Nghệ Cà Mau

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

50299. Kinh tế học và kinh doanh khác

12/2015

12/2017

Đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu tập thể "Sản phẩm cây bồn Cái Nước - Cà Mau. Thực hiện chuyên đề xây dựng hệ thống công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể "Sản phẩm cây bồn bồn Cái Nước - Cà Mau" Xây dựng mô hình thí điểm hoạt động truyền thông quảng bá, tiêu thụ sản phẩm màng nhãn hiệu tập thể. Triển khai thực hiện thí điểm một số nội dung quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể "Sản phẩm cây bồn bồn Cái Nước - Cà Mau". Đánh giá kết quả, đề xuất nhân rộng mô hình.

Không xác định