Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1348112

Bảo tồn và Phát triển các giống lúa mùa và lúa hoang của tỉnh Cà Mau

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

UBND Tỉnh Cà Mau

Tỉnh/ Thành phố

40103. Cây lương thực và cây thực phẩm

05/2015

05/2017

Khảo sát hiện trạng sản xuất lúa của tỉnh Cà Mau và thu thập, đánh giá, bảo tồn nguồn gen lúa mùa, lúa hoang. Đánh giá sự hiện diện của gen liên quan đến tính thơm, độ trở hồ, chống chịu phèn, mặn, kháng rầy nâu mẫu giống lúa. Phát triển nguồn gen phục vụ sản xuất.

Không xác định