Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1230998

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình hiện nay

UBND Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh/ Thành phố

50602. Hành chính công và quản lý hành chính

06/2019

02/2021

- Nội dung 1: Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng thuyết minh, dự toán kinh phí thực hiện đề tài
- Nội dụng 2: Tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu một số cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên đến đề tài,Điều tra tình hình liên quan bảo đảm an ninh du lich trên địa bàn tỉnh
 Nội dung 3: Trên cơ sở các nguồn thông tin để tổng hợp, nghiên cứu, xử lý, đanh giá hình thành đề cương.