Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1230973

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm Human Papilloma vius và đặc điểm tế bào học ổ tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tỉnh Quảng Bình

UBND Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh/ Thành phố

30202. Sản khoa và phụ khoa

01/2019

06/2020

- Chọn phụ nữ tuổi sinh đẻ đại diện cho toàn bộ phụ nữ tuổi sinh đẻ tỉnh Quảng Bình
- Lấy mẫu xác định tỷ lệ nhiễm các type HPV ở cổ tử cung phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và các yếu tố liên quan
- Phân tích đặc điểm tế bào cổ tử cung với nhiễm HPV