Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1231142

Đánh giá và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh/ Thành phố

4. Khoa học nông nghiệp

12/2018

04/2020

Nội dung 1: Đánh giá thực trạng các mô hình cây trồng vật nuôi tại huyện Thạnh Phú.
Nội dung 2: Đánh giá thực trạng đất nước tại các mô hình cây trồng vật nuôi hiệu quả của huyện.
Nội dung 3: Xây dựng bản đồ phân bố cây trồng vật nuôi của huyện Thạnh Phú.
Nội dung 4: Hỗ trợ các mô hình hiệu quả và đề xuất giải pháp quản lý và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng trên địa bàn huyện Thạnh Phú.