Lọc theo danh mục
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập : 1347984

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành tại Sở Khoa học và Công nghệ

UBND Tỉnh Nam Định

Tỉnh/ Thành phố

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

06/2019

04/2020

1. Nâng cấp hệ thống mạng LAN, xây dựng hệ thống mạng không dây
Để hệ thống mạng LAN, mạng không dây hoạt động ổn định phục vụ cho hoạt động quản lý và điều hành, Sở KH&CN nâng cấp hệ thống mạng LAN, xây dựng hệ thống mạng không dây như sau: 01 thiết bị tường lửa, 03 thiết bị wifi, 03 switch 24 port, 02 cuộn cáp mạng AMP cat5, 02 hộp đầu kẹp mạng Rj45, 20 cái Wallplace 01 port, 150m gel đại, 100m gel 24x40mm.
2. Bổ sung các trang thiết bị mới, sử dụng công nghệ hiện đại đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống; hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và điều hành, cụ thể:
- 01 máy tính xách tay;
- 04 bộ máy tính để bàn;
- 02 máy chiếu đa năng, 01 màn chiếu;
- 03 máy in A4.
- 01 máy quét tài liệu 2 mặt.
3. Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ
- Để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động cơ quan, Sở Khoa học và công nghệ xây dựng phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN cho phép lưu trữ dữ liệu về nguồn nhân lực; công tác sáng kiến; công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân; công tác quản lý đề tài, dự án, công tác KH&CN cơ sở,…
- Cập nhật 7.484 bản ghi dữ liệu lên phần mềm.